Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

 

Riktlinjer avsändarskyltar på SVT:s program

Avsändarskyltar 

SVT ska stå som avsändare för det enskilda programmet oavsett på vilken plattform tittaren ser det. För att säkerställa detta ska SVT:s logotyp finnas med tydligt i början och slutet av alla program.

Utgångspunkten för riktlinjerna nedan är att det enskilda programmets visuella särart ska bibehållas, samtidigt som SVT tydligt står som avsändare för programinnehållet.

1-samlingsbild

 

SVT i början av programmet

SVT:s logotyp ska förekomma i öppningsbilden i alla internt producerade program och i alla program som producerats externt exklusivt för SVT:s räkning. Program som innehåller SVT-logotypen eller ”SVT” i namnet undantas, vilket gör att t ex nyhetsprogram inte omfattas av riktlinjerna.

2-intro-svt

 • Logotypen har alltid samma position i nedre bildkant.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen.
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma.
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund.

 

SVT i samband med produktionsskyltar för andra bolag

I de fall där produktionsskyltar för externa produktionsbolag m m förekommer ska dessutom:

 • SVT förekomma på samma bakgrund som den externa produktionsskylten tillsammans med formuleringen ”producerat för SVT” enligt exemplet nedan.
 • Ingen ljudlogotyp får förekomma för det externa bolaget.
 • Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.
 • Bolagets logotyp/identifikation får uppta maximalt 10% av bildytan inklusive utrymme mellan logotyp och tillhörande text när sådan finns.
  (Varje ruta i i exemplet nedan utgör 1 % av den totala bildytan.)

3-intro-med-prodbolag

4-samlingsbild-prodbolag

 

 SVT i slutet av programmet

SVT:s logotyp ska alltid finnas med i slutet på alla internt producerade program och program som producerats externt exklusivt för SVTs räkning. Logotypen bör förekomma enligt nedan.

5-outro-logo 6-outro-credit

 • Logotypen ska inleda eftertexterna
 • Logotypen ska läggas mot programmets slutbild eller samma bakgrund som eftertexterna.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen.
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma.
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund.

Ladda ner avsändarskyltpaket med alfakanal